CV Agenţia “ Pro Dezvoltare Rurală”

str. A. Lăpuşneanu 100, MD 3431, Lăpuşna
raionul Hânceşti, Republica Moldova
Tel + 373 269 51 456, Fax + 373 269 51 267,
mob.069184932
E-mail: bezniţAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

Agenţia „Pro Dezvoltare Rurală” OO, constituită la 01 martie 2006, este o Asociaţie  Obştească, non profit, nonguvernamentală, apolitică, şi este înregistrată în Registrul asociaţiilor obşteşti a Consiliului Raional Hînceşti pe data de 29.03.2006 sub nr. 14.

Misiunea Agenţiei:

Este de a promova procesul de dezvoltare durabilă la nivel regional prin acordare APL şi reprezentanţilor societăţii civile a serviciilor de informare, instruire şi consultanţă, implicarea cetăţenilor în procesul decisional şi mobilizarea resurselor interne şi externe, care să şe faciliteze afirmarea personală şi o mai bună integrare într-o societate în tranziţie.

Domenii de activitate

 • Susţinerea procesului de planificare strategică , monitorizare şi evaluare participativă în comunităţile rurale prin acordarea suportului APL, ONG şi altor actori comunitari interesaţi
 • Promovarea principiilor bunei guvernări în localităţile rurale în vederea  implicării depline şi eficiente  a actorilor comunitari în procesul de dezvoltare durabilă a localităţii.
 • Menţinerea fluxului de oportunităţi şi consolidarea capacităţii populaţiei din mediul rural în vederea atragerii  investiţiilor pentru dezvoltare durabilă locală.
 • Restabilirea la nivel regional a calităţii mediului şi promovarea metodelor durabile de utilizare a resurselor naturale.
 • Asigurarea protecţiei sociale, integrarea şi socializarea persoanelor cu nevoi speciale;
 • Promovarea valorilor cultural artistice, folclorice şi tradiţionale, dezvoltarea şi promovarea turismului rural;
 • Mobilizarea şi implicarea tinerilor în procesul de soluţionare a problemelor comunitare;

Activităţi reprezentative

 • Proiectul „Servicii de consultare, informare şi instruire pentru reactualizarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Hînceşti, monitorizarea şi evaluarea participativă a procesului de implementare a PLA în raionul Hînceşti”, iulie – decembrie 2006, proiect PNUD.
 • Servicii de coordonare în cadrul proiectului  Milieukontakt Internaţional (Regatul Ţărilor de Jos) „Înlăturarea riscurilor sporite de la pesticidele învechite în Moldova” în raionul Hînceşti, inclusiv implicarea publicului în procesul de luare a deciziilor. – iulie 2005 – decembrie 2006.
 • Proiectul – pilot “Fitotehnologii de remediere a terenurilor afectate de pesticidele invechite” este o continuare a proiectului„Înlăturarea riscurilor sporite de la pesticidele învechite în Moldova”,  implementat în satul Bălceana în perioada 2007 – 2008, susţinut financiar de Fundaţia Milieukontakt Internaţional, Regatul Ţărilor de Jos.
 • Centru de Resurse pentru acordarea serviciilor  de instruire şi consultanţă  pentru ONG –uri şi grupuri de iniţiativă din raionul Hînceşti pentru prestarea serviciilor de asistenţă socială, susţinut de TACIS – ianuarie – decembrie 2007, Proiectul „Consolidarea societăţii civile”
 • Proiectul „Evaluarea riscului asupra sănătăţii oamenilor şi mediului ambiant de la deşeurile toxice de pesticide învechite   în raionul Hînceşti” susţinut financiar de PNUD Moldova  în cadrul proiectului “Susţinere la implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova”, implementat în perioada ianuarie – septembrie 2008.
 • Proiectul „Reducerea riscurilor asupra mediului şi sănătăţii de la depozitele de pesticide”, susţinut financiar de PNUD Moldova  în cadrul proiectului “ Suport pentru Protecţia Mediului şi a Utilizării  Durabile a Resurselor Naturale”, implementat în perioada ianuarie – septembrie 2009.
 • Partener al dvv internaţional Moldova în domeniul educaţiei adulţilor.
 • Partener strategic al APL Lăpuşna în elaborarea şi implementarea proiectului FISM „ Crearea Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri „Perspectiva” – perioada 2007 – 2010.
 • Partener al APL Lăpuşna pentru elaborarea proiectului FISM II „Pavarea trotuarelor şi iluminarea străzii centrale a satului Lăpuşna” – 2010
·                     Proiectul  Fundaţiei din Regatul  Ţărilor de Jos Milieukontakt International „Fortificarea societăţii civile din Moldova pentru îmbunătăţirea calităţii mediului”, partener  pentru domeniul „Deseuri” pentru perioada 2010-2012.
·                     Proiectul „Parteneriat pentru buna guvernare la nivel local”, în cadrul Programului de Granturi în Domeniul Abilitării Femeilor  de a se Implica în Procesul Decizional, susţinut financiar de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Fundaţia Soros Moldova(FSM), perioada ianuarie – septembrie 2011.
·                      Proiectul Universitatea familiei „Investeşte în viitor” – chezăşia durabilităţii şi a progresului susţinut financiar de către dvv international Moldova, pentru perioada martie – octombrie 2011.
·                     Proiectul “ONG – urile la straja protecţiei mediului” susţinut financiar de  PNUD Moldova  în cadrul Proiectului“ Suport pentru Protecţia Mediului şi a Utilizării  Durabile a Resurselor Naturale”, pentru perioada decembrie 2010 – februarie  2012.

 

Organizaţia conlucrează activ cu APL de nivelurile I şi II.

 

Preşedinte OO Agenţia « Pro Dezvoltare Rurală »

 

Lidia Bezniţchi